xoves, 12 de febreiro de 2015

SOLUCIÓNS Á ACTIVIDADE DE FRANCÉS DO PROXECTO MULTIDISCIPLINAR

Onte o alumnado do centro participou na actividade de Francés, proposta polo departamento correspondente. As solucións son as que ides ver a continuación:
La France
Francia

Nombre d’habitants/ Número de habitantes:
Superficie/ Superficie:
Nombre de départements/ Número de departamentos:96
Nombre de régions/ Número de rexións:22
5 principales villes avec leur nombre d’habitants:
 5 cidades principais e o seu número de habitantes:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Langues regionales parlées en France/ Linguas rexionais faladas en Francia:

Religions/ Relixións:Ningún comentario:

Publicar un comentario